Bosna i Hercegovina – obalna država

Pomorska granica između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske nije nikada utvrđena, uzimajući u obzir značajne mirovne sporazume koji su se bavili granicama zemalja, među kojima je bila i Bosna i Hercegovina, društveno-političkog uređenja, prostornog oblika i granica iz tog vremena. U prvom redu, to se odnosi na: Karlovački mir (1699. godine), Berlinski kongres (1878. godine), zatim Drugo zasjedanje AVNOJ-a (1943. godine), te Dejtonski mirovni sporazum, uključujući Badinterovu komisiju.