Author: Izet Bajrambašić

Karta BiH

Bosna i Hercegovina – obalna država

Pomorska granica između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske nije nikada utvrđena, uzimajući u obzir značajne mirovne sporazume koji su se bavili granicama zemalja, među kojima je bila i Bosna i Hercegovina, društveno-političkog uređenja, prostornog oblika i granica iz tog vremena. U prvom redu, to se odnosi na: Karlovački mir (1699. godine), Berlinski kongres (1878. godine), zatim Drugo zasjedanje AVNOJ-a (1943. godine), te Dejtonski mirovni sporazum, uključujući Badinterovu komisiju.

Brodogradnja i plovidba od prahistorije do danas na području Bosne i Hercegovine

Historija i arheološka istraživanja današnjeg područja Bosne i Hercegovine vjerno pokazuju da su brodogradnja i plovidba bili razvijeni prije nove ere (p.n.e.) i da su među najstarijima u svijetu. Najvjernija arheloška otkrića su vezana za područje Stoca, Hutova blata i doline rijeke Neretve, a što se odnosi na Daorson (grč. ΔΑΟΡΣΩΝ), glavni grad ilirskog plemena Daorsa, koji su na ovom prostoru živjeli od 300. godine p.n.e. Daorson je potpuno razoren u napadu plemena Delmata iz smjera rijeke Cetine, 44. ili 43. godine p.n.e. Novo središte (općina Diluntum) plemena Daorsa je nastalo u dijelu Vidova polja i današnjeg Stoca.